مرز ریمدان رونق دهنده مسیرهای داخلی تجاری ایران و پاکستان است

مرز ریمدان رونق دهنده مسیرهای داخلی تجاری ایران و پاکستان است

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: مرز ریمدان در محدوده دشتیاری رونق دهنده مسیرهای داخلی تجاری ایران است و می‌توان با ادامه دادن مسیر سی‌پک (کریدور اقتصادی چین- پاکستان) تا روسیه و اروپا و آسیای میانه متصل شد