خطیب زاده: تحویل جسد یک ایرانی در مرز پاکستان در دست بررسی است

خطیب زاده: تحویل جسد یک ایرانی در مرز پاکستان در دست بررسی است

– سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با توجه به برخی اخبار منتشره در رسانه های پاکستان درخصوص چگونگی وقوع درگیری هایی اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان گفت : موضوع تحویل جسد یک ایرانی از طرف مقامات صلاحیت‌دار و مسئول در جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است.