تمرین بمباران سامانه‌های اس-۴۰۰ توسط ارتش آمریکا در مانور مراکش

تمرین بمباران سامانه‌های اس-۴۰۰ توسط ارتش آمریکا در مانور مراکش

در جریان رزمایش گسترده اخیر موسوم به “َشیر آفریقایی” از سوی نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در مراکش، این نیروها حمله به سامانه‌های دفاع هوایی اس-۴۰۰ تریامف روسی را آزمایش کردند. واشنگتن به اشاعه سامانه‌های دفاع هوایی اس-۴۰۰ در جهان اعتراض کرده و چند کشور را از بابت خرید آنها تحریم کرده و این احتمال هست که الجزایر نیز آن را به دست آورده باشد.