مدیرکل آژانس: توسعه برنامه هسته ای، حق ایران است

مدیرکل آژانس: توسعه برنامه هسته ای، حق ایران است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه توسعه برنامه هسته ای حق ایران است، به اقدام تهران در زمینه غنی سازی اورانیم در سطح ۶۰ درصد اشاره کرد و مدعی شد که غنی سازی در این سطح نگران کننده است.

ضرب‌الاجل رو به پایان؛ مدیرکل آژانس در راه ایران

ضرب‌الاجل رو به پایان؛ مدیرکل آژانس در راه ایران

– دومین سفر رافائل گروسی به ایران از زمانی که سکان مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در اختیار گرفته، امروز و درشرایطی انجام می‌شود که شمارش معکوس برای پایان ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی تهران(۵ اسفند) برای پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی و متوقف‌کردن بازرسی‌های آژانس آغاز شده است.