اسکان مهاجران در مدرسه ای متروکه در فرانسه

اسکان مهاجران در مدرسه ای متروکه در فرانسه

نزدیک به ۳۰۰ پناهجو در فرانسه که در پی برچیده شدن وحشیانه چادرهای اسکان آنها درنوامبر گذشته، از سوی دولت مکرون بدست فراموشی سپرده شده بودند، از بیم سرمای زمستان و ابتلا به همه گیری کووید۱۹، به مدرسه ای متروک و قدیمی در پاریس پناه برده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت خود شدند.