الجعفری : شورای امنیت سازمان ملل به محلی برای دخالت در سوریه تبدیل شد

الجعفری : شورای امنیت سازمان ملل به محلی برای دخالت در سوریه تبدیل شد

“بشار الجعفری” معاون وزیر امور خارجه سوریه چهارشنبه شب در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد: کشورهای غربی تلاش کرده‌اند، این شورا را برای مخالفت با دولت دمشق و ایجاد توجیهی برای مداخلات و تجاوزات خارجی با هدف بی ثبات کردن کشورمان به کار گیرند.

مخالفت نخست وزیر اتیوپی با مداخلات خارجی در دیدار با نمایندگان آفریقا/تیگرای: تا پایان هستیم

مخالفت نخست وزیر اتیوپی با مداخلات خارجی در دیدار با نمایندگان آفریقا/تیگرای: تا پایان هستیم

نخست وزیر اتیوپی بر مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در جنگ کنونی در کشور تاکید کرد. وی دستوراتی را به ارتش جهت کنترل بر میکیلی، مرکز منطقه تیگرای صادر کرد. این در حالی است که جبهه آزادسازی تیگرای اعلام کرده که خندق‌هایی را در اطراف این شهر حفر کرده و درصدد ادامه نبرد تا پایان است.