مخالفان واکسیناسیون کرونا ولایحه افزایش قدرت پلیس درلندن تظاهرات کردند

مخالفان واکسیناسیون کرونا ولایحه افزایش قدرت پلیس درلندن تظاهرات کردند

صدها تن از معترضان به طرح واکسیناسیون سراسری کرونا در انگلیس، امروز (شنبه) بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خیابان‌های پایتخت دست به تظاهرات زده و خواستار پایان تمام محدودیت‌ها شدند. ازسویی معترضان به لایحه افزایش قدرت سرکوبگرانه پلیس انگلیس هم در گوشه دیگری از شهر راهپیمایی کردند.