مخالفت گروه‌های فلسطینی با ازسرگیری هماهنگی امنیتی بین تشکیلات خودگردان و تل‌آویو

مخالفت گروه‌های فلسطینی با ازسرگیری هماهنگی امنیتی بین تشکیلات خودگردان و تل‌آویو

تعدادی از اعضای ارشد گروه‌های فلسطینی اعلام کردند، ادامه هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان و تل‌آویو یک تصمیم صرفا سیاسی و نه تاکتیکی بود که باب مداخله آمریکایی-اسرائیلی و منطقه‌ای را باز می‌کند.