مواضع تهران-اسلام‌آباد علیه سازش با تل‌آویو هوشیارانه است

مواضع تهران-اسلام‌آباد علیه سازش با تل‌آویو هوشیارانه است

– رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان با تمجید از نقش تهران و اسلام‌آباد برای حمایت از فلسطین و مشارکت در راستای صلح منطقه‌ای، افزود: طرح سازش با رژیم صهیونیستی و خطر افرایش نفوذ تل‌آویو موضوعی است که ایران و پاکستان علیه آن مواضع هوشیارانه اتخاذ کرده‌اند.