مجازات شرکت در اعتراضات آمریکا شدت می یابد

مجازات شرکت در اعتراضات آمریکا شدت می یابد

روزنامه “یواس‌ای‌تودی” نوشت: با گذشت نزدیک به یک سال از قتل جورج فلوید و شکل گیری جنبش” جان سیاهان اهمیت دارد” قانونگذاران ایالتی در حال تصویب لایحه ای هستند که با تعریف جرایم جدید و مجازات های سنگین، شرایط را برای شرکت در اعتراضات مردمی دشوار می سازد.