واکنش به ترجمه نادرست خلیج‌فارس در میزگردی در مسکو/ مترجم عذرخواهی کرد

واکنش به ترجمه نادرست خلیج‌فارس در میزگردی در مسکو/ مترجم عذرخواهی کرد

در میزگرد فلسطین در مسکو به میزبانی خبرگزاری ریانووستی در حالی که سرگئی بابورین از شخصیت های معروف روس در سخنان خود عنوان «خلیج‌فارس» را بکار برده بود، اما مترجم عرب‌زبان، آن را با عنوان جعلی «خلیج‌عربی» ترجمه کرد که با واکنش سفیر ایران و بابورین مواجه شد.