گردهمایی علمای پاکستان به مناسبت بعثت،تجلی وحدت وجبهه مشترک علیه تفرقه

گردهمایی علمای پاکستان به مناسبت بعثت،تجلی وحدت وجبهه مشترک علیه تفرقه

گردهمایی باشکوه و وحدت‌آفرین به مناسبت مبعث پیامبر اعظم(ص)با حضور وزیر امور مذهبی پاکستان،سفیر جمهوری اسلامی ایران،رهبران ارشدمذهبی وعلمای وابسته به فرق مذهبی برگزار و سخنرانان بعثت راعامل وحدت جهان اسلام،تجلی ارزش‌های دینی وفرصتی برای مقابله مشترک با پدیده تفرقه‌گرایی عنوان کردند.