عزم پاکستان برای مبارزه جدی با قاچاقچیان سوخت

عزم پاکستان برای مبارزه جدی با قاچاقچیان سوخت

– مهلت یک هفته‌ای دولت پاکستان به قاچاقچیان سوخت در این کشور، تازه‌ترین حرکت دولتمردان پاکستانی برای ریشه کنی پدیده قاچاق است که از آن به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی تعبیر می‌شود، اقدامی که هدف آن جلوگیری از خسارت چند میلیارد دلاری به خزانه ملی پاکستان و مدیریت تجارت با همسایگان است.