مبارزه با دشمنان امنیت در مرزها، دستور کار مشترک تهران-اسلام‌آباد

مبارزه با دشمنان امنیت در مرزها، دستور کار مشترک تهران-اسلام‌آباد

مشاور سابق امنیت ملی پاکستان هماهنگی تهران و اسلام‌آباد برای مراقبت از مرزهای مشترک را اطمینان بخش دانست و تاکید کرد: مقابله با دشمنان صلح، تروریسم و اشرار در نوار مرزی هدفی است که ایران و پاکستان آن را دنبال می‌کنند.