انتقال ماهر الاخرس به بیمارستان

انتقال ماهر الاخرس به بیمارستان

وضعیت سلامتی ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی آزاد شده از بندِ رژیم صهیونیستی رو به وخامت است و پزشکان اعلام کردند که وی به بیماری ریوی حاد مبتلا شده است.