قوانین سختگیرانه در کاخ سفید بایدن؛ ماسک، درهای بسته و سالن‌های خالی

قوانین سختگیرانه در کاخ سفید بایدن؛ ماسک، درهای بسته و سالن‌های خالی

کارکنان رده بالای کاخ سفید، تعاملات با یکدیگر در اکثر دفاتر را به روزی ۱۵ دقیقه محدود کرده‌اند. هم‌زمان بیش از شش نفر اجازه ندارند که در دفتر کار بایدن حضور یابند و حداکثر پنج تن می‌توانند نزد رئیس دفتر ملاقات کنند. در اتاق روزولت هم که کارکنان عصر هر روز برای طرح نجات مرتبط با کرونا جلسه دارند، تجمع به ۱۰ نفر محدود شده است.