اگر ایران طرح ابتکاری برای مناقشه قره باغ داشت، باید در روزهای اول جنگ ارائه می‌کرد

اگر ایران طرح ابتکاری برای مناقشه قره باغ داشت، باید در روزهای اول جنگ ارائه می‌کرد

مدیرعامل انجمن دوستی ایران و ارمنستان عنوان کرد: اگر ایران طرح ابتکاری برای حل و فصل مناقشه قره باغ داشت، باید در روزهای ابتدایی جنگ این طرح را ارائه می‌کرد و عراقچی هم سفرهایش را در همان ابتدا انجام می‌داد.