درخواست چاک شومر از نمایندگان آمریکایی برای تدوین لایحه ضد چین

درخواست چاک شومر از نمایندگان آمریکایی برای تدوین لایحه ضد چین

چاک شومر، رهبر اکثریت سنای آمریکا سه‌شنبه گفت، قانونگذاران را موظف ساخته تا بسته‌ای از تدابیر مقابله‌ای با چین آماده سازند. او روی احساسات ضد چینی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در کنگره برای تقویت بخش فناوری آمریکا و مقابله با آنچه تحرکات غیرمنصفانه خواند، حساب کرده است.