عقب‌نشینی دولت فرانسه مقابل اعتراض‌ها؛ ماده جنجالی طرح امنیتی “بازنویسی” می‌شود

عقب‌نشینی دولت فرانسه مقابل اعتراض‌ها؛ ماده جنجالی طرح امنیتی “بازنویسی” می‌شود

حزب حاکم متعلق به امانوئل ماکرون در فرانسه با بازنویسی کامل پیش‌نویس طرح محدود کردن آزادی به اشتراک گذاری تصاویر شناسایی کننده افسران پلیس در پی اعتراضات گسترده اخیر علیه خشونت پلیس موافقت کرد.