ازسرگیری تردد قطار باری ایران و پاکستان

ازسرگیری تردد قطار باری ایران و پاکستان

– تردد قطار باری میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که از یک هفته گذشته بر اثر بارندگی و طوفان شدید در ایالت بلوچستان و تخریب بخشی از مسیر ریلی متوقف شده بود، دوباره بین دو کشور ازسرگرفته شد.