عمران خان از ضرورت توسعه نقش قطار تهران- استانبول-اسلام‌آباد سخن گفت

عمران خان از ضرورت توسعه نقش قطار تهران- استانبول-اسلام‌آباد سخن گفت

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر لزوم توسعه شبکه حمل و نقل یکپارچه با هدف تسهیل تجارت میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، راه آهن تهران-استانبول-اسلام‌آباد موسوم به قطار باری اکو را برای گسترش ارتباطات منطقه‌ای حائز اهمیت دانست.

پاکستان از احیای قطار اکو استقبال کرد

پاکستان از احیای قطار اکو استقبال کرد

– مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری با تایید راه‌اندازی مجدد قطار کانتینربر اکو میان تهران-استانبول-اسلام‌آباد، ضمن استقبال از احیای این طرح ریلی آن را موجب تسهیل تجارت میان ایران، پاکستان و ترکیه دانست.