تجارت ایران و پاکستان در مسیر هموار دیپلماسی

تجارت ایران و پاکستان در مسیر هموار دیپلماسی

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی با اشاره به بازگشایی گذرگاه جدید مرزی کشورمان در “ریمدان” با پاکستان، توسعه دیپلماسی مرزی را به سود دو کشور همسایه دانست و افزود: افزایش معبرهای مرزی منجر به کاهش ناامنی و افزایش رفاه و اشتغال مرزنشینان می‌شود.