«پروانه‌ای‌ها»؛ قربانیان خاموش تحریم

«پروانه‌ای‌ها»؛ قربانیان خاموش تحریم

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که به بهانه متوقف کردن پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون علمی، فناوری، دفاعی و نظامی و … در قالب رویکرد فشار حداکثری در دوره دولت قبلی واشنگتن وضع شده و همچنان ادامه دارد، عملا سلامت و جان مردم را هدف گرفته است.