ظریف: سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیازمند تصویب مجلس نیست

ظریف: سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیازمند تصویب مجلس نیست

وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرامش با ارائه جزییاتی از برنامه همکاری جامع ایران و چین نوشت: این سند طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن هیچگونه تعهدی نیازمند تصویب مجلس نیست، ولی نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس ارسال شده است.

مزایای سند جامع ایران و چین برای پاکستان

مزایای سند جامع ایران و چین برای پاکستان

ستون نویس روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» امضای سند همکاری‌های جامع ایران و چین را رویایی توصیف کرد که دو کشور آن را به حقیقت تبدیل کردند و نشانه خوبی برای موفقیت کل منطقه است که می‌تواند مزایای بسیاری نیز برای پاکستان در بحث انرژی و امنیت داشته باشد.