خطیب زاده: موضوع درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان تحت بررسی است

خطیب زاده: موضوع درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان تحت بررسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره چگونگی وقوع درگیری های اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان گفت: با توجه به تحویل جسد یک نفر ایرانی، موضوع از طرف مقامات صلاحیت‌دار و مسئول در جمهوری اسلامی تحت بررسی است.

عزم پاکستان برای مبارزه جدی با قاچاقچیان سوخت

عزم پاکستان برای مبارزه جدی با قاچاقچیان سوخت

– مهلت یک هفته‌ای دولت پاکستان به قاچاقچیان سوخت در این کشور، تازه‌ترین حرکت دولتمردان پاکستانی برای ریشه کنی پدیده قاچاق است که از آن به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی تعبیر می‌شود، اقدامی که هدف آن جلوگیری از خسارت چند میلیارد دلاری به خزانه ملی پاکستان و مدیریت تجارت با همسایگان است.