دبی به پناهگاه امنی برای باندهای تبهکار صهیونیستی تبدیل شده است

دبی به پناهگاه امنی برای باندهای تبهکار صهیونیستی تبدیل شده است

شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی دیشب (یکشنبه شب) فعالیت‌های آدم‌کش‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر این رژیم که اخیرا پس از عادی‌سازی روابط میان ابوظبی و تل اویو در سپتامبر گذشته به شهر دبی گریخته‌اند را مورد بررسی قرار داد.