اتهام‌زنی مکرون به آنکارا و مسکو برای جلب نظر قاره سیاه

اتهام‌زنی مکرون به آنکارا و مسکو برای جلب نظر قاره سیاه

– رئیس جمهوری فرانسه در حالی که از یک‌سو، پاریس خواستار بازنگری کلی اتحادیه اروپا در روابط خود با آنکارا شده و از سوی دیگر مسکو را به احتمال دور زدن غربی‌ها در گفت‌وگوهای آتی صلح قره‌باغ متهم کرده، مدعی شده این دو به احساسات ضد فرانسوی در قاره آفریقا دامن می‌زنند