اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

شماری از رهبران سرشناس و علمای ارشد اهل تسنن در پاکستان همسو با جامعه روحانیت شیعه این کشور در واکنش به تولید فیلم “بانوی بهشت”، این فیلم را تازه‌ترین توطئه دشمنان وحدت جهان اسلام دانسته و بر لزوم هوشیاری مقابل طرح‌های تفرقه افکنانه قدرت‌های خارجی تاکید کردند.

بیانیه مشترک علمای پاکستان در محکومیت فیلم بانوی بهشت

بیانیه مشترک علمای پاکستان در محکومیت فیلم بانوی بهشت

جامعه روحانیت شیعه پاکستان و رهبران گروه‌های مذهبی این کشور در بیانیه مشترکی ضمن محکومیت فیلم ضدوحدت بانوی بهشت و اعلام برائت با عوامل دست نشانده دشمنان جهان اسلام، از دولت پاکستان خواستند در سطح بین المللی برای جلوگیری از این قبیل توطئه‌ها اقدام کند.