فوت نخست وزیر بحرین

فوت نخست وزیر بحرین

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا دفتر پادشاهی بحرین مرگ خلیفه بن سلمان خلیفه نخست‌وزیر ۸۵ ساله این کشور را تایید کرد .

صائب عریقات درگذشت

صائب عریقات درگذشت

دبیرکل کمیته اجرایی ساف و مذاکره کننده ارشد فلسطین در مذاکرات صلح خاورمیانه در اثر بیماری کرونا درگذشت.