تصویب اولیه بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای نجات اقتصاد کرونازده آمریکا

تصویب اولیه بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای نجات اقتصاد کرونازده آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا باوجود مخالفت اعضای جمهوریخواه، بسته یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کمک به اقتصاد بحران زده آمریکا و مقابله با همه گیری ویروس کرونا را به تصویب رساند و آن را برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارجاع داد.