تردید فرمانده سنتکام نسبت به طالبان/ تمام پیمانکاران آمریکایی افغانستان را ترک می‌کنند

تردید فرمانده سنتکام نسبت به طالبان/ تمام پیمانکاران آمریکایی افغانستان را ترک می‌کنند

یکی از ژنرال‌های سرشناس آمریکایی سه‌شنبه درباره قابلیت اطمینان به طالبان به عنوان یک شریک مذاکره برای واشنگتن و دیپلمات‌های افغان به دنبال طرح خروج نظامیان آمریکایی از طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده، به شدت ابراز تردید کرد.