مقام فلسطینی: حساب باز کردن روی دولت آمریکا حساب باز کردن روی سراب است

مقام فلسطینی: حساب باز کردن روی دولت آمریکا حساب باز کردن روی سراب است

دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین با اشاره به فضای مثبت حاکم بر مذاکرات گروه‌های فلسطینی که با محوریت برگزاری انتخابات در قاهره در حال برگزاری است؛ حساب باز کردن بر دولت جدید آمریکا را حساب باز کردن روی سراب توصیف کرد.