قتل «جورج فلوید» برزیل، مردم این کشور را به خشم آورد

قتل «جورج فلوید» برزیل، مردم این کشور را به خشم آورد

برزیل این روزها صحنه اعتراض به قتل سیاهپوستی است که به تازگی بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات نگهبانان سفیدپوست سوپرمارکتی جان سپرد؛ رویدادی که می‌تواند صحنه اعتراض‌های ضد نژادپرستی آمریکا را در این کشور زنده کند.