پاکستان از عملیات ساخت ۳ بازارچه در نزدیکی مرز مشترک با ایران گفت

پاکستان از عملیات ساخت ۳ بازارچه در نزدیکی مرز مشترک با ایران گفت

– وزارت بازرگانی پاکستان از اجرای عملیات ساخت ۳ بازارچه مشترک مرزی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و سازمان درآمدهای ملی پاکستان نیز اعلام کرد که دومین مرز رسمی مشترک با ایران در نقطه ریمدان-گبد به سیستم بین المللی ترانزیت تیر (TIR) مجهز شده است