علمای پاکستان: آزادیخواهان جهان مدیون امام خمینی (ره) هستند

علمای پاکستان: آزادیخواهان جهان مدیون امام خمینی (ره) هستند

اندیشمندان دینی و علمای ارشد مذاهب اسلامی در پاکستان، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران را مظهر شجاعت، ایستادگی و منبع الهام بخش برای ملت‌های مظلوم دانسته و تاکید کردند: امروز آزادیخواهان در هرکجای جهان مدیون امام خمینی (ره) بوده و ایشان را در مبارزه با زورگویی الگوی خود می‌دانند.

اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

اعتراض علمای پاکستان به فیلم تفرقه انگیز “بانوی بهشت”

شماری از رهبران سرشناس و علمای ارشد اهل تسنن در پاکستان همسو با جامعه روحانیت شیعه این کشور در واکنش به تولید فیلم “بانوی بهشت”، این فیلم را تازه‌ترین توطئه دشمنان وحدت جهان اسلام دانسته و بر لزوم هوشیاری مقابل طرح‌های تفرقه افکنانه قدرت‌های خارجی تاکید کردند.