اعتراض مجلس عراق به اقدام ترامپ در عفو جنایتکاران آمریکایی بغداد

اعتراض مجلس عراق به اقدام ترامپ در عفو جنایتکاران آمریکایی بغداد

– کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اقدام رئیس جمهوری آمریکا در عفو چهار نیروی شرکت بدنام خصوصی آمریکایی «بلک واتر» را که ۱۴ شهروند عراقی را در میدان «النسور» بغداد به قتل رساندند، مشارکت در جنایت خواند و تاکید کرد که در قبال این اقدام ترامپ موضعگیری خواهد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال عفو ترامپ، پرونده فلن را از حالت مورد مناقشه خارج کرد

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال عفو ترامپ، پرونده فلن را از حالت مورد مناقشه خارج کرد

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال اعطای عفو کامل از سوی دونالد ترامپ به مشاور امنیت ملی سابق خود در روز چهارشنبه گذشته، تلاش کرد تا پرونده مایکل فلن را از حالت “قابل مناقشه” و هر نوع پیگرد دیگر در آینده خارج کند.