عصائب اهل الحق: شهید سلیمانی در پیروزی امروز مقاومت فلسطین نقش برجسته‌ای داشت

عصائب اهل الحق: شهید سلیمانی در پیروزی امروز مقاومت فلسطین نقش برجسته‌ای داشت

جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد شهید سلیمانی فرمانده جبهه مقاومت با پشتیبانی از مقاومت فلسطین نقش برجسته‌ای در پیروزی امروز مقاومت فلسطین داشت و می بایست دستاوردهای این پیروزی برای آزادی کامل فلسطین به کار گرفته شود.