ادامه سریال عزل مقامات در دولت ترامپ

ادامه سریال عزل مقامات در دولت ترامپ

– دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در روزهای باقی مانده از ریاستش مدیر برنامه‌ای را برکنار کرد که موثرترین گزارش‌های علمی در مورد تغییرات آب و هوایی را در اختیار دولت فدرال قرار می‌دهد.