ترکیه سفیر آمریکا را احضار کرد

ترکیه سفیر آمریکا را احضار کرد

وزارت امورخارجه ترکیه شنبه شب به خاطر به رسمیت شناختن آنچه “کشتار ارامنه” توسط ایالات متحده خوانده شده است، سفیر آمریکا را احضار کرد.