خرید و فروش عامل انتحاری در افغانستان

خرید و فروش عامل انتحاری در افغانستان

سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که ۲۰ گروه تروریستی زیر چتر طالبان در این کشور فعالیت دارند و آنها مهاجمان انتحاری را بین خود خریدو فروش کرده و حتی به همدیگر قرض می دهند.