انتقاد تند عمران خان به آمریکا/ مذاکره با طالبان وقتی معنا داشت که نظامیان شما در افغانستان بودند

انتقاد تند عمران خان به آمریکا/ مذاکره با طالبان وقتی معنا داشت که نظامیان شما در افغانستان بودند

نخست وزیر پاکستان ضمن انتقاد از عملکرد آمریکا در افغانستان گفت: زمانی که هزاران نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند باید به فکر مذاکره با طالبان بودیم نه وقتی کسی در آنجا حضور ندارد.