ظریف: همواره صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در جهان فریاد زده‌ام

ظریف: همواره صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در جهان فریاد زده‌ام

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دل نوشته‌ای در اینستاگرام با بیان اینکه همواره در داخل و یا خارج، در پشت درهای بسته و یا در علن، صلابت، انسانیت، صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در جهان فریاد زده‌ام، تاکید کرد: حراست از منافع کشور عهدی است که تا آخرین لحظه به آن پایبندم.