صلحبانان روسی در قره باغ مستقر می شوند

صلحبانان روسی در قره باغ مستقر می شوند

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که صلحبانان این کشور به منظور تحقق آتش بس بر اساس توافقنامه امضا شده بین مسکو ، ایروان و باکو در امتداد خطوط حائل در منطقه قره باغ مستقر می شوند.