پاکستان به هند نسبت به صحنه سازی حمله دروغین در کشمیر هشدار داد

پاکستان به هند نسبت به صحنه سازی حمله دروغین در کشمیر هشدار داد

پس از آنکه یکی از خودروهای سازمان ملل در کشمیر تحت کنترل پاکستان مورد حمله قرار گرفت، نخست وزیر پاکستان به هند نسبت به انجام هر گونه عملیات “پرچم دروغین” در منطقه کشمیر هشدار داد و ارتش پاکستان در این منطقه به حالت آماده‌باش درآمد.