شرکت ترامپ و شی جینپینگ در اجلاس مجازی سران اپک

شرکت ترامپ و شی جینپینگ در اجلاس مجازی سران اپک

رئیس جمهور آمریکا و همتای چینی او قرار است امروز جمعه در یک نشست مجازی رهبران آسیا-اقیانوسیه با هدف بحث بر سر کروناویروس و بازیابی اقتصادی جهانی شرکت کنند و احتمالا یک سری اختلافات تجاری موجود بر این اجلاس سایه می‌افکند.