معاون دبیر کل حزب الله: مقاومت فلسطین شکست را بر دشمن تحمیل کرد

معاون دبیر کل حزب الله: مقاومت فلسطین شکست را بر دشمن تحمیل کرد

«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل «جنبش حزب الله» در گفت وگو اختصاصی با رادیو «اذاعه النور» لبنان تاکید کرد که دشمن صهیونیستی به فکر آغاز جنگ دیگری نیست، چون مقاومت فلسطین ثابت کرد که می‌توان شکست را بر این دشمن تحمیل کرد.