اینستاگرام عذرخواهی کرد

اینستاگرام عذرخواهی کرد

شبکه مجازی اینستاگرام بابت عدم انتشار پست‌ها و مطالب مربوط به حوادث اخیر محله الشیخ جراح در قدس عذرخواهی کرد.