پسر ترامپ: رهبران خارجی که به دنبال بهره‌برداری از آمریکا هستند، خیالشان راحت شد!

پسر ترامپ: رهبران خارجی که به دنبال بهره‌برداری از آمریکا هستند، خیالشان راحت شد!

دونالد جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا گفت، رهبران کشورهای خارجی از جمله همپیمانان آمریکا از پیروزی جو بایدن خیالشان آسوده شد زیرا می‌توانند دوباره به سراغ “بهره‌برداری از آمریکا” بروند.