ایجاد خط ارتباطی دریافت شکایات مردمی بین سفارت ایران و عراق

ایجاد خط ارتباطی دریافت شکایات مردمی بین سفارت ایران و عراق

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کرد یک خط ارتباطی مردمی میان سفارتخانه و کنسولگری‌های ایران و عراق برای دریافت شکایات شهروندان دو کشور از دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود تا این شکایات در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون درستکاری عراق قرار گیرد.