طرح انگلیس برای حمایت از شورش در لبنان مانند سوریه

طرح انگلیس برای حمایت از شورش در لبنان مانند سوریه

چگونه دولت انگلیس تقریبا در تمام بخش‌های مهم لبنان نفوذ کرد؟ چطور سازمان‌های امنیتی لبنان اجازه به این کار را دادند؟ آیا در بررسی وجود ده‌ها شرکت انگلیسی که از سفارت این کشور در بیروت دستور می‌گرفتند، شکست خوردند؟ پاسخ‌های این سوالات آسان هستند. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی لبنان مداخله خارجی را نادیده می‌گیرند و حالا اطراف‌شان پر شده از جاسوس‌های انگلیسی.